CZAS PODSUMOWAĆ ROK 2022

Upływający rok wspominamy, pewnie jak większość z Was, dzieląc go na czas do i po 24 lutego. Nawet najtrudniejszy rok musi w końcu jednak dobiec końca. Dziś chcemy podsumować, co udało nam się zrobić na rzecz Ukrainy i nie tylko, ponieważ był to dla nas naprawdę intensywny rok.

  1. Działania na rzecz uchodźców rozpoczęliśmy już na przełomie marca i kwietnia, kiedy włączyliśmy się w prowadzenie warsztatów w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, gdzie przebywa 121 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej przeniesionej z terenu Ukrainy.

W okresie wakacyjnym zrealizowaliśmy na rzecz dzieciaków cykl warsztatów plastycznych finansowanych w ramach projektu “Zmalujmy razem coś wspaniałego! - Давайте разом намалювати щось чудове!” (projekt współfinansowany w ramach Programu Grantowego AVSI Polska #HELPUKRAINE 2022).

Dalsze działania sfinansowaliśmy z Programu Erasmus + w ramach projektów “The heART for Refugees” i “Zagrajmy o wspólną przyszłość! - Давайте грати на спільне майбутнє!”. Łącznie wsparciem objęliśmy ponad 200 młodych uchodźców.

  1. Jednocześnie kontynuowaliśmy pracę w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wspieraliśmy 77 wychowanków Gdańskich Domów dla Dzieci, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Na Wzgórzu” w Sopocie oraz “Dom pod Lawendami” z Rumi. Na ich rzecz zrealizowaliśmy m.in. następujące projekty:

- “Uroczyście przysięgam, że zmaluję coś fantastycznego! - warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.” (projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU),

- “ZMALUJMY RAZEM COŚ WSPANIAŁEGO! - sztuka narzędziem budowania trwałych relacji międzypokoleniowych.” (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2022.),

- “ZMALUJMY RAZEM COŚ WSPANIAŁEGO! - sztuka narzędziem budowania trwałych relacji międzypokoleniowych.” (projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej.),

- “DZIECKO W CENTRUM - działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej umożliwiające ich pełny udział w życiu społecznym oraz zawodowym.” (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.).

Spotykaliśmy się na ponad 800 godzinach warsztatów arteterapeutycznych ❤️

  1. Trzecią grupą naszych beneficjentów w 2022 byli Seniorzy. Mieliśmy ogromną przyjemność zrealizować na ich rzecz następujące projekty:

- “Senioralna Siłownia Umysłu - zajęcia logiczno-rekreacyjne dla gdyńskich seniorów.” (projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdyni w ramach konkursu Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2022.),

- “KREATYWNY SENIOR - cykl warsztatów arteterapeutycznych dla gdyńskich seniorów.” ((projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdyni w ramach konkursu Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2022.),

- “ZMALUJMY RAZEM COŚ WSPANIAŁEGO! - sztuka narzędziem budowania trwałych relacji międzypokoleniowych.” (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2022.),

- “ZMALUJMY RAZEM COŚ WSPANIAŁEGO! - sztuka narzędziem budowania trwałych relacji międzypokoleniowych.” (projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej.),

- “JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora.” (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.),

- "EKO-KULTURALNI SENIORZY - sztuka narzędziem kształtowania kompetencji ekologicznych i kreatywnego myślenia seniorów" (projekt sfinansowany ze środków pozyskanych z Programu Erasmus +, typ akcji: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych (KA122-ADU)).

Podróżowaliśmy, prowadziliśmy warsztaty, przyjmowaliśmy partnerów zagranicznych, szkoliliśmy zespół i spędzaliśmy tysiące godzin z Wami i dla Was, co przyniosło nam wiele satysfakcji i radości.

Dziękujemy za 2022 - Naszym Beneficjentom, Partnerom zagranicznym i polskim, Instytucjom, które obdarzyły nas zaufaniem i Naszemu Zespołowi.

Oby 2023 był dla nas równie łaskawy, a sytuacja na Świecie spokojniejsza.