Działamy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Za nami iście potworna sobota 💜

Tradycyjnie już na warsztatach plastycznych w placówkach.

Zajęcia są finansowane w ramach projektu "DZIECKO W CENTRUM - działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej umożliwiające ich pełny udział w życiu społecznym oraz zawodowym." (RPPM.06.02.02-22-00

39/22).