Rozpoczynamy realizację projektu "Sexual Education for Youth Workers"

Niezmiernie się cieszymy, ponieważ rozpoczynamy realizację projektu "Sexual Education for Youth Workers" finansowanego ze środków Programu Erasmus+, w ramach Akcji Mobilność na rzecz osób pracujących z młodzieżą (KA153-YOU), nr projektu 2022-3-PL01-KA153-YOU-000095739.

Już w kwietniu tego roku na 5-dniowym szkoleniu, które organizujemy wraz z TUNA Gençlik Derneği / Danube Youth Association będziemy gościć 28 pracowników młodzieżowych działających w obszarze edukacji seksualnej. Razem z edukatorami z Turcji, Serbii, Macedonii, Grecji, Litwy, Portugalii i Polski porozmawiamy o roli edukacji seksualnej, profilaktyce oraz różnicach kulturowych w naszych krajach.🤍

Partnerami projektu są stowarzyszenia:

- Fundacja Inthinknity

- TUNA Gençlik Derneği / Danube Youth Association

- World of Change Macedonia,

- Definietly Maybe Grecja,

- Generation Echo Litwa,

- Youth Alliance Serbia,

- Stairs and Levels Portugalia.

Czekamy na Was w Gdyni.

We are excited because we are launching the project 'Sexual Education for Youth Workers' funded by the Erasmus+ Programme, under the Action Mobility for Youth Workers (KA153-YOU), project number 2022-3-PL01-KA153-YOU-000095739.

Already this April, we will host 28 youth workers working in the field of sex education at a 5-day training course we are organising together with TUNA Gençlik Derneği / Danube Youth Association. Together with educators from Turkey, Serbia, Macedonia, Greece, Lithuania, Portugal and Poland, we will talk about the role of sex education, prevention and cultural differences in our countries.🤍

The project partners are the associations:

- Inthinknity Foundation

- TUNA Gençlik Derneği / Danube Youth Association

- World of Change Macedonia,

- Definietly Maybe Greece,

- Generation Echo Lithuania,

- Youth Alliance Serbia,

- Stairs and Levels Portugal.

We look forward to seeing you in Gdynia.