Startujemy!

Fundacja Inthinknity rozpoczyna rekrutację do 2 projektów senioralnych - KREATYWNY SENIOR oraz Senioralna Siłownia Umysłu.

Kogo rekrutujemy:

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają pierwszeństwo w rekrutacji.