O nas

Fundacja Inthinknity powstała w maju 2021 r. w odpowiedzi na potrzebę aktywizacji oddolnej grup wrażliwych, w szczególności dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, seniorów oraz wszystkich osób potrzebujących wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu.

Głównymi obszarami działalności fundacji są:

W ramach działalności statutowej Fundacja Inthinknity prowadzi Klub Seniora - Kreatywny Senior, w ramach którego regularnym wsparciem obejmuje ponad 80 seniorów z terenu Trójmiasta i powiatu wejherowskiego (programy edukacyjne: Senioralna Siłownia Umysłu, Kreatywny Senior, Pomyśl Logicznie).